Bảo hiểm du lịch nội địa

14:18 25/04/2018

BẢO HIỂM DU LỊCH NỘI ĐỊA

1.   Quyn li cơ bn (VND)

 


Tai nn cá nhân và Tử vong do m đau bt ng
 


HNG A


HNG B


HNG C


Bảo hiểm tử vong do tai nạn hoặc thương tật vĩnh viễn bao gồm mấtmột hoặc nhiều

chi, mất thị giác một hoặc cả hai mắt.
 40.000.00020.000.000 10.000.000 


Chết do ốm đau bất ngờ trong thời gian được Bảo hiểm.
 


20.000.000


10.000.000


5.000.000

 

2.   Quyn li la chn (VND): Khách hàng có thể chn hng A, hng B hoc hng C

 


Chi phí y tế
 


HNG A


HNG B


HNG C


Chi trả các chi phí điều trị y tế nội trú phát sinh do bệnh tật hoặc thươngtích do tai

nạn xảy ra trong Thời gian được bảo hiểm: Viện phí, phẫu thuật, xe cấpcứu, thuốc

và các xét nghiệm với mức tối đa là 600.000 VND/ngày cho tiềnphòng và ăn uống , hoặc 2.000.000 VND nếu tiền phòng bao gồm cácchi phí cho tất cả các dịch vụ chuyên môn.
 


40.000.000


20.000.000 


10.000.000 


Chăm sóc theo dõi: Các chi phí y tế hợp lý phát sinh do việc chăm sóctiếp theo trong vòng tối đa 5 ngày sau khi xuất viện.

 

 
1.400.000


1.200.000


1.000.000

  

Bo phí (VND)

  

 
 Thi gian du lch

 

TAI NN CÁ NHÂN

 

CHI PHÍ Y TẾ (La chn)

 

40.000.000

 

20.000.000

 

10.000.000

 

40.000.000

 

20.000.000

 

10.000.000

 

5 ngày

 

19.200

 

13.800

 

11.200

 

24.000

 

21.400

 

16.200

 

8 ngày

 

23.400

 

16.000

 

12.200

 

29.200

 

25.800

 

18.800

 

11 ngày

 

27.600

 

18.000

 

13.400

 

34.200

 

30.000

 

21.400

 

15 ngày

 

33.200

 

20.800

 

14.800

 

39.400

 

34.200

 

24.000

 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Mr. Khánh 0909499087

Quý đại lý muốn mua bảo hiểm nội địa cho đoàn vui lòng điền thông tin khách theo mẫu sau và gửi về email :  pvthienduong@gmail.com

Số lượng khách :

Ngày mua bảo hiểm :

Chủ hợp đồng:

Loại bảo hiểm : Tai nạn cá nhân (Hạng...) + Chi phí y tế (Hạng ....)(nếu có)

 

 

 

 

 

STT

TÊN ĐƯỢC BẢO HIỂM

GIỚI TÍNH

NGÀY SINH

CMND/PASSPORT

1

NGUYỄN HOÀNG LONG

Nam

19/04/1977

265 152 175

2

...........

...................

.......

...................