Visa - Hộ chiếu

14:17 25/04/2018

VISA - HỘ CHIẾU

I / DỊCH VỤ VISA MỸ

 

LOẠI DỊCH VỤ

CÁC GIẤY TỜ CHÍNH THỜI HẠN LÀM VISA CHI PHÍ
GIA HẠN VISA MỸ

-Hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng

-Visa mỹ đã hết hạn chưa quá 11 tháng

-2 hình 5x5 cm

7 ngày làm việc 220 USD
VISA THĂM THÂN MỸ

-Người bảo lãnh có mối quan hệ gần

-Hồ sơ bảo lãnh đầy đủ

-Đương đơn có công việc

3 ngày làm việc 250 USD
VISA CÔNG TÁC MỸ

-Thư mời

-Chứng minh công việc

-Chứng minh thu nhập

3 ngày làm việc 250 USD

 

 

 

 

II/ DỊCH VỤ VISA CHÂU ÂU: PHÁP – ĐỨC – HÀ LAN – ITALIA – TÂY BAN NHA …

 

LOẠI DỊCH VỤ

CÁC GIẤY TỜ CHÍNH

THỜI HẠN LÀM VISA

CHI PHÍ

VISA CÔNG TÁC CHÂU ÂU

(SCHENGEN)

-Thư mời

-Chứng minh công việc

-Chứng minh thu nhập (Nếu có)

14 ngày làm việc

250 USD

VISA DU LỊCH CHÂU ÂU

(SCHENGEN)

-Đã từng đi du lịch các nước khác

-Chứng minh công việc (nếu có)

-Chứng minh thu nhập

14 ngày làm việc

 

250 USD

 

 

III / DỊCH VỤ VISA CANADA

 

LOẠI DỊCH VỤ

CÁC GIẤY TỜ CHÍNH THỜI HẠN LÀM VISA CHI PHÍ
VISA THĂM THÂN CANADA

-Người bảo lãnh có mối quan hệ gần

-Hồ sơ bảo lãnh đầy đủ

-Đương đơn có công việc, thu nhập …

14 ngày làm việc 270 USD
VISA CÔNG TÁC CANADA

-Thư mời

-Chứng minh công việc

-Chứng minh thu nhập (Nếu có)

14 ngày làm việc 270 USD
VISA DU LỊCH CANADA

-Đã từng đi du lịch các nước khác

-Chứng minh công việc (nếu có)

-Chứng minh thu nhập

14 ngày làm việc 270 USD

 

 


IV / DỊCH VỤ VISA ÚC

LOẠI

DỊCH VỤ

CÁC GIẤY TỜ CHÍNH THỜI HẠN LÀM VISA CHI PHÍ
VISA THĂM THÂN ÚC

-Người bảo lãnh có mối quan hệ gần

-Hồ sơ bảo lãnh đầy đủ

-Đương đơn có công việc, thu nhập

14 ngày làm việc 250 USD
VISA CÔNG TÁC ÚC

-Thư mời

-Chứng minh công việc

-Chứng minh thu nhập (Nếu có)

14 ngày làm việc 250 USD
VISA DU LỊCH ÚC

-Đã từng đi du lịch các nước khác

-Chứng minh công việc (nếu có)

-Chứng minh thu nhập

14 ngày làm việc 250 USD

 

 

 

 

V / DỊCH VỤ VISA CÁC QUỐC GIA KHÁC

 

QUỐC GIA CÁC GIẤY TỜ CHÍNH THỜI HẠN LÀM VISA CHI PHÍ
VISA HAN QUOC

-Hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng

-2 hình 4X6cm nền trắng

Hồ sơ liên quan đến cá nhân

6 ngày làm việc 120 USD
VISA NHAT BAN

Hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng

-2 hình 4X6cm nền trắng

Hồ sơ liên quan đến cá nhân

6 ngày làm việc 99 USD