Lịch Khởi Hành: TOUR HÀN QUỐC ĐẢO NAMI – TẶNG VÉ XEM NANTA SHOW/ HERO SHOW

Đi: 22 Tháng Ba, 2020
JEJU AIR 02:00
Về: 26 Tháng Ba, 2020
JEJU AIR 21:00
5 ngày 4 đêm
Đang giữ: N/A chỗ
  • Còn 15 chỗ
  • Còn 25 chỗ
  • Còn 25 chỗ
13.590.000 Đặt ngay
Đi: 15 Tháng Ba, 2020
JEJU AIR 02:00
Về: 19 Tháng Ba, 2020
JEJU AIR 21:00
5 ngày 4 đêm
Đang giữ: N/A chỗ
  • Còn 15 chỗ
  • Còn 25 chỗ
  • Còn 25 chỗ
12.990.000 Đặt ngay
Đi: 24 Tháng Ba, 2020
JEJU AIR 02:00
Về: 28 Tháng Ba, 2020
JEJU AIR 21:00
5 ngày 4 đêm
Đang giữ: N/A chỗ
  • Còn 15 chỗ
  • Còn 25 chỗ
  • Còn 25 chỗ
13.590.000 Đặt ngay

 

 

Tra vé Máy bay
(028) 39755 818