Lịch Khởi Hành: TOUR HỒNG KÔNG-NỀN ĐIỆN ẢNH HÔNG KÔNG TVB

Đi: 1 Tháng Bảy, 2019
Máy bay 13:30
Về: 4 Tháng Bảy, 2019
Máy bay 16:30
4 Ngày 3 Đêm
Đang giữ: N/A chỗ
  • Hết vé
  • Còn 20 chỗ
11.900.000 Đặt ngay
Đi: 15 Tháng Bảy, 2019
ABC 12:00
Về: 18 Tháng Bảy, 2019
ABC 15:00
4 Ngày 3 Đêm
Đang giữ: N/A chỗ
  • Hết vé
  • Còn 20 chỗ
11.900.000 Đặt ngay
Tra vé Máy bay
(028) 39755 818