SINGAPORE - MALAYSIA

Lịch Khởi Hành: TOUR SINGAPORE – MALAYSIA [DISCOUNT] NHÓM 5 NGƯỜI

Đi: 29 Tháng Hai, 2020
VJ8111 9:00
Về: 4 Tháng Ba, 2020
VJ826 13:05
5 ngày 4 đêm
Đang giữ: N/A chỗ
 • Còn 15 chỗ
 • Còn 15 chỗ
 • Còn 15 chỗ
 • Còn 15 chỗ
7.990.000 Đặt ngay
Đi: 7 Tháng Ba, 2020
VJ8111 9:00
Về: 11 Tháng Ba, 2020
VJ826 13:05
5 ngày 4 đêm
Đang giữ: N/A chỗ
 • Còn 15 chỗ
 • Còn 15 chỗ
 • Còn 15 chỗ
 • Còn 15 chỗ
7.990.000 Đặt ngay
Đi: 11 Tháng Tư, 2020
VJ826 9:00
Về: 15 Tháng Tư, 2020
VJ826 13:05
5 ngày 4 đêm
Đang giữ: N/A chỗ
 • Còn 15 chỗ
 • Còn 15 chỗ
 • Còn 15 chỗ
 • Còn 15 chỗ
7.990.000 Đặt ngay
Đi: 16 Tháng Năm, 2020
VJ826 9:00
Về: 20 Tháng Năm, 2020
VJ826 13:05
5 ngày 4 đêm
Đang giữ: N/A chỗ
 • Còn 15 chỗ
 • Còn 15 chỗ
 • Còn 15 chỗ
 • Còn 15 chỗ
7.990.000 Đặt ngay

Lịch Khởi Hành: TOUR SINGAPORE – MALAYSIA Tặng Buffet BBQ Rocku Japan

Đi: 6 Tháng Sáu, 2020
VJ8111 9:00
Về: 10 Tháng Sáu, 2020
VJ826 13:05
5 ngày 4 đêm
Đang giữ: N/A chỗ
 • Còn 20 chỗ
 • Còn 20 chỗ
 • Hết vé
8.900.000 Đặt ngay
Đi: 4 Tháng Bảy, 2020
VJ8111 9:00
Về: 8 Tháng Bảy, 2020
VJ826 13:05
5 ngày 4 đêm
Đang giữ: N/A chỗ
 • Còn 20 chỗ
 • Còn 20 chỗ
 • Hết vé
8.900.000 Đặt ngay
Đi: 1 Tháng Tám, 2020
VJ8111 9:00
Về: 5 Tháng Tám, 2020
VJ826 13:05
5 ngày 4 đêm
Đang giữ: N/A chỗ
 • Còn 20 chỗ
 • Còn 20 chỗ
 • Hết vé
8.900.000 Đặt ngay

Lịch Khởi Hành: TOUR SINGAPORE – MALAYSIA 5 NGÀY 4 ĐÊM THÁNG 9,10,11,12

Đi: 5 Tháng Chín, 2020
VJ8111 9:00
Về: 9 Tháng Chín, 2020
VJ826 13:05
5 ngày 4 đêm
Đang giữ: N/A chỗ
 • Còn 20 chỗ
 • Còn 20 chỗ
 • Còn 20 chỗ
 • Còn 20 chỗ
7.590.000 Đặt ngay
Đi: 5 Tháng Mười Hai, 2020
VJ8111 9:00
Về: 9 Tháng Mười Hai, 2020
VJ826 13:05
5 ngày 4 đêm
Đang giữ: N/A chỗ
 • Còn 20 chỗ
 • Còn 20 chỗ
 • Còn 20 chỗ
 • Còn 20 chỗ
7.590.000 Đặt ngay
Đi: 7 Tháng Mười Một, 2020
VJ8111 9:00
Về: 11 Tháng Mười Một, 2020
VJ826 13:05
5 ngày 4 đêm
Đang giữ: N/A chỗ
 • Còn 20 chỗ
 • Còn 20 chỗ
 • Còn 20 chỗ
 • Còn 20 chỗ
7.590.000 Đặt ngay
Đi: 3 Tháng Mười, 2020
VJ8111 9:00
Về: 7 Tháng Mười, 2020
VJ826 13:05
5 ngày 4 đêm
Đang giữ: N/A chỗ
 • Còn 20 chỗ
 • Còn 20 chỗ
 • Còn 20 chỗ
 • Còn 20 chỗ
7.590.000 Đặt ngay

 

Tra vé Máy bay
(028) 39755 818