SINGAPORE - MALAYSIA

Lịch Khởi Hành: TOUR SINGAPORE – MALAYSIA 4N3D

TOUR SINGAPORE – MALAYSIA 4N3D

Tải chi tiết Tour:
Đi: 10 Tháng Mười, 2019
BL SGN - SIN 07:10
Về: 13 Tháng Mười, 2019
AK KUL - SGN 14:40
4 Ngày 3 Đêm
Đang giữ: N/A chỗ
 • Hết vé
 • Hết vé
 • Hết vé
 • Còn 9 chỗ
6.990.000 Đặt ngay

TOUR SINGAPORE – MALAYSIA 4N3D

Tải chi tiết Tour:
Đi: 31 Tháng Mười, 2019
BL SGN - SIN 07:10
Về: 3 Tháng Mười Một, 2019
AK KUL - SGN 14:40
4 Ngày 3 Đêm
Đang giữ: N/A chỗ
 • Hết vé
 • Hết vé
 • Hết vé
 • Còn 9 chỗ
6.990.000 Đặt ngay

TOUR SINGAPORE – MALAYSIA 4N3D

Tải chi tiết Tour:
Đi: 7 Tháng Mười Một, 2019
BL SGN - SIN 07:10
Về: 10 Tháng Mười Một, 2019
AK KUL - SGN 14:40
4 Ngày 3 Đêm
Đang giữ: N/A chỗ
 • Hết vé
 • Hết vé
 • Hết vé
 • Còn 9 chỗ
6.990.000 Đặt ngay

TOUR SINGAPORE – MALAYSIA 4N3D

Tải chi tiết Tour:
Đi: 21 Tháng Mười Một, 2019
BL SGN - SIN 07:10
Về: 24 Tháng Mười Một, 2019
AK KUL - SGN 14:40
4 Ngày 3 Đêm
Đang giữ: N/A chỗ
 • Hết vé
 • Hết vé
 • Hết vé
 • Còn 9 chỗ
6.990.000 Đặt ngay

Lịch Khởi Hành: TOUR SINGAPORE – MALAYSIA 5 NGÀY 4 ĐÊM

Đi: 7 Tháng Mười Một, 2019
BL SGN - SIN 07:10
Về: 11 Tháng Mười Một, 2019
VJ KUL - SGN 13:10
5 ngày 4 đêm
Đang giữ: N/A chỗ
 • Còn 9 chỗ
 • Còn 9 chỗ
 • Còn 9 chỗ
 • Còn 9 chỗ
 • Còn 9 chỗ
 • Còn 9 chỗ
 • Còn 9 chỗ
7.990.000 Đặt ngay
Đi: 14 Tháng Mười Một, 2019
BL SGN - SIN 07:10
Về: 18 Tháng Mười Một, 2019
VJ KUL - SGN 13:10
5 ngày 4 đêm
Đang giữ: N/A chỗ
 • Còn 9 chỗ
 • Còn 9 chỗ
 • Còn 9 chỗ
 • Còn 9 chỗ
 • Còn 9 chỗ
 • Còn 9 chỗ
 • Còn 9 chỗ
7.990.000 Đặt ngay
Đi: 21 Tháng Mười Một, 2019
BL SGN - SIN 07:10
Về: 25 Tháng Mười Một, 2019
VJ KUL - SGN 13:10
5 ngày 4 đêm
Đang giữ: N/A chỗ
 • Còn 9 chỗ
 • Còn 9 chỗ
 • Còn 9 chỗ
 • Còn 9 chỗ
 • Còn 9 chỗ
 • Còn 9 chỗ
 • Còn 9 chỗ
7.990.000 Đặt ngay
Đi: 28 Tháng Mười Một, 2019
BL SGN - SIN 07:10
Về: 2 Tháng Mười Hai, 2019
VJ KUL - SGN 13:10
5 ngày 4 đêm
Đang giữ: N/A chỗ
 • Còn 9 chỗ
 • Còn 9 chỗ
 • Còn 9 chỗ
 • Còn 9 chỗ
 • Còn 9 chỗ
 • Còn 9 chỗ
 • Còn 9 chỗ
7.990.000 Đặt ngay
Đi: 5 Tháng Mười Hai, 2019
BL SGN - SIN 07:10
Về: 9 Tháng Mười Hai, 2019
VJ KUL - SGN 13:10
5 ngày 4 đêm
Đang giữ: N/A chỗ
 • Còn 9 chỗ
 • Còn 9 chỗ
 • Còn 9 chỗ
 • Còn 9 chỗ
 • Còn 9 chỗ
 • Còn 9 chỗ
 • Còn 9 chỗ
7.990.000 Đặt ngay
Đi: 12 Tháng Mười Hai, 2019
BL SGN - SIN 07:10
Về: 16 Tháng Mười Hai, 2019
VJ KUL - SGN 13:10
5 ngày 4 đêm
Đang giữ: N/A chỗ
 • Còn 9 chỗ
 • Còn 9 chỗ
 • Còn 9 chỗ
 • Còn 9 chỗ
 • Còn 9 chỗ
 • Còn 9 chỗ
 • Còn 9 chỗ
7.990.000 Đặt ngay
Đi: 19 Tháng Mười Hai, 2019
BL SGN - SIN 07:10
Về: 23 Tháng Mười Hai, 2019
VJ KUL - SGN 13:10
5 ngày 4 đêm
Đang giữ: N/A chỗ
 • Còn 9 chỗ
 • Còn 9 chỗ
 • Còn 9 chỗ
 • Còn 9 chỗ
 • Còn 9 chỗ
 • Còn 9 chỗ
 • Còn 9 chỗ
7.990.000 Đặt ngay

 

Tra vé Máy bay
(028) 39755 818