Lịch Khởi Hành: TOUR TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

Đi: 4 Tháng Tám, 2019
VJ2552 SGN-DYG 15:30 - 20:45
Về: 8 Tháng Tám, 2019
VJ2553 DYG-SGN 21:30 - 00:45
5 ngày 4 đêm
Đang giữ: N/A chỗ
 • Hết vé
 • Hết vé
 • Hết vé
 • Hết vé
 • Hết vé
 • Còn 6 chỗ
13.990.000 Đặt ngay
Đi: 1 Tháng Chín, 2019
VJ2552 SGN-DYG 15:30 - 20:45
Về: 5 Tháng Chín, 2019
VJ2553 DYG-SGN 21:30 - 00:45
5 ngày 4 đêm
Đang giữ: N/A chỗ
 • Hết vé
 • Hết vé
 • Hết vé
 • Hết vé
 • Hết vé
 • Còn 6 chỗ
13.990.000 Đặt ngay
Đi: 8 Tháng Chín, 2019
VJ2552 SGN-DYG 15:30 - 20:45
Về: 12 Tháng Chín, 2019
VJ2553 DYG-SGN 21:30 - 00:45
5 ngày 4 đêm
Đang giữ: N/A chỗ
 • Hết vé
 • Hết vé
 • Hết vé
 • Hết vé
 • Hết vé
 • Còn 6 chỗ
13.990.000 Đặt ngay
Đi: 15 Tháng Chín, 2019
VJ2552 SGN-DYG 15:30 - 20:45
Về: 19 Tháng Chín, 2019
VJ2553 DYG-SGN 21:30 - 00:45
5 ngày 4 đêm
Đang giữ: N/A chỗ
 • Hết vé
 • Hết vé
 • Hết vé
 • Hết vé
 • Hết vé
 • Còn 6 chỗ
13.990.000 Đặt ngay
Đi: 22 Tháng Chín, 2019
VJ2552 SGN-DYG 15:30 - 20:45
Về: 26 Tháng Chín, 2019
VJ2553 DYG-SGN 21:30 - 00:45
5 ngày 4 đêm
Đang giữ: N/A chỗ
 • Hết vé
 • Hết vé
 • Hết vé
 • Hết vé
 • Hết vé
 • Còn 6 chỗ
13.990.000 Đặt ngay
Đi: 29 Tháng Chín, 2019
VJ2552 SGN-DYG 15:30 - 20:45
Về: 3 Tháng Mười, 2019
VJ2553 DYG-SGN 21:30 - 00:45
5 ngày 4 đêm
Đang giữ: 6 chỗ
 • Hết vé
 • Hết vé
 • Hết vé
 • Hết vé
 • Hết vé
 • Còn 6 chỗ
13.990.000 Đặt ngay

LEAVE COMMENT

Tra vé Máy bay
(028) 39755 818