Chính sách bảo mật

14:19 25/04/2018

QUY ĐỊNH CHUNG VÀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Bạn có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi bằng nhiều cách khác nhau – để tìm kiếm thông tin chuyến vé máy bay hay đặt vé máy bay của các hãng hàng không và các thông tin khác về du lịch và bạn cũng có thể chia sẻ thông tin từ website thienduongholiday.com đến với người thân, bạn bè… Để giúp bạn nhận được thông tin khuyến mại vé rẻ hơn, nhanh,chính xác hơn bạn cũng có thể đăng ký nhận tin khuyến mại qua Mail. Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi muốn bạn biết rõ cách chúng tôi đang sử dụng thông tin và cách bạn có thể bảo vệ sự riêng tư của mình.

Chính sách Bảo mật này chỉ áp dụng cho các thông tin mà chúng tôi thu thập trên Website Thienduongholiday


1. Các thông tin có thể nhận dạng cá nhân nào được thu thập từ bạn
Một số thông tin cá nhân được tập hợp lại khi bạn đăng ký nhận Mail để nhận tin khuyến mại, hay đăng ký mua vé. Trong khi đăng ký, chúng tôi hỏi tên và địa chỉ email của bạn. Hệ thống cũng có thể hỏi địa chỉ đường phố, thành phố, bang/tỉnh, mã vùng/bưu điện, quốc gia, số điện thoại, mặc dù chỉ những trường được đánh dấu sao * trên phần đăng ký mới là thông tin bắt buộc..
Mỗi trang trong phạm vi Website thienduongholiday đều có đường dẫn tới Chính sách Bảo mật này.


2. Thông tin của bạn được sử dụng như thế nào
Thông thường, chúng tôi sử dụng các thông tin bạn cung cấp chỉ để hồi đáp những câu hỏi hay thắc mắc của bạn hay chúng tôi gửi thông tin vé khuyến mại, thông tin thay đổi từ hàng không, du lịch mà bạn đã đồng ý.


3.Thông tin của bạn có thể chia sẻ với ai
Chúng tôi không tiết lộ cho bên thứ ba thông tin cá nhân của bạn nếu như chưa có sự đồng ý của bạn. Trong trường hợp chúng tôi có thể tiết lộ thông tin như vậy nếu có yêu cầu pháp lý, hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm: (a) tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo quy trình của luật pháp; (b) bảo vệ các quyền hay tài sản của thiên dương hoặc các công ty đối tác; (c) ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia; hoặc (d) bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng hay công chúng

4. Sửa đổi, từ chối nhận thông tin 
Khi chúng tôi gửi thông tin khuyến mại từ hãng hàng không, hay thông tin du lịch… qua hệ thống mail nếu như bạn không muốn tiếp tục nhận thông tin từ chúng tôi.  Bạn có thể yêu cầu từ chối xóa bỏ nhận thông tin từ chúng tôi, ngay lập tức hệ thống chúng tôi sẽ xóa thông tin bạn


5. Điều khoản thay đổi
Chúng tôi có quyền thay đổi nội dung của các điều khoản này. Xin thường xuyên xác nhận để biết về các điều khoản thay đổi trong bản quy định bảo mật của chúng tôi. Khi bạn tiếp tục sử dụng trang Web này, có nghĩa là bạn đồng ý và chấp nhận bị ràng buộc với các thay đổi trong bản quy định bảo mật trực tuyến này.